Formación profesorado

Els docents participants passaran a ser els protagonistes del taller. La idea és implantar les noves metodologies com l’aprenentatge col·laboratiu i l’aprenentatge basat en projectes, a partir de d’una activitat col·laborativa enfocada en l’assoliment de les competències matemàtiques, tot treballant la numeració, les operacions bàsiques, problemes, geometria, fraccions i potències.
Treballarem en equip i amb gamificació, aprenent al mateix temps, les dinàmiques de treball, desconnectant de l’aula i aplicant de forma lúdica les matemàtiques i les noves tecnologies, a través de diferents activitats de la piràmide i el cub de Rubik i veure totes les opcions que ens poden oferir per portar-los a l’aula.