Las matemàticas y el Rubik

El joc és una activitat universal de real importància desenvolupament dels infants, en aquest taller, a través del joc, treballarem conceptes de matemàtiques, geometria, operacions bàsiques, problemes, geometria, fraccions i molts més conceptes que anirem descobrint! (Adaptant al nivell i curríclum educatiu de cada curs )

Característiques:

Nombre d’alumnes: 10 a 25
Durada: 1 a 1.30 hores
Edats: Primària i secundària